9.12.06

Netværk

Sus præsenterede Juuta og mig for Eugene, som den virkelige verden hedder Andy Roberts. Kontakten har udviklet sig, for da Eugene lagde et snapshot fra SL i Flick, lagde jeg en kommentar til snapshottet, hvorefter Andy Roberts inviterede som til at være hans kontakt i Flickr.
Info Island
Andyrob's photos at Flickr, Music_001

Via Andys Flickr profil kom jeg til andre informationer om ham, og det viser sig, at hans arbedsområde mange fællestræk med Juutas og mit, ligesom hans indgangvinkel til området er meget lig vores.. Den kontakt håber jeg, der kommer mere ud af. Desværre kan han jo ikke læse med her. Da Juuta og jeg talte dansk i SL, troede han, vi var hollændere - ups, det kan de ikke lide at blive kaldt, sorry, nederlændinge!

Men nettet er jo fantastisk, blot det at følge de links, der er i Andys blog og LinkedIn profil (se Andy Roberts blog og linkedIn profil) giver jo læsestof til en hel lørdag formiddag.

Andy Roberts er virkelig en mand med mange talenter, se f.eks. Splinters og lyt til "Good to be back (in the fields)" by Andy Roberts. Det var nok ikke tilfældigt, at han hurtigt så ice-breaker mulighederne i trætoppene!
Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om hans interessante arbejde med DAR projektet (podcast). Ikke mindst hans viden om og arbejde med Wikis er interessant, f.eks. Barn Raising projektet - som jeg dog ikke er sikker på, jeg helt har forstået endnu :)

2 Comments:

Blogger Andy said...

Thanks for your kind comments and interesting blog. I managed to understand some of it by translating from Danish using this tool: http://tinyurl.com/y47kae but it's not very good really.

tirsdag, 12 december, 2006  
Blogger lis said...

I'm sorry. It's rude to talk about people behind their back. Here is a translation (into proper English, I hope ;):

Sus introduced Juuta and me to Eugene, who in the real world is called Andy Roberts. The contact evolved when Eugene laid a snapshot from SL at Flick. I made a comment on his snapshot, and Andy Roberts invited me to be his contact in Flickr.
I found out more about Andy via his Flickr profile, and it turns out that his work area has a lot in common with Juutas and mine. His perspective on ICT also seems a lot like ours. I hope the contact will grow.... Unfortunately, he can't read this blog. When Juuta and I spoke Danish in SL, he believed we were Dutch!
However the net is fantastic, just by following the links at Andys blog and his LinkerIn profile (link to Andy Roberts blog and his LinkeIn profile) provided me with reading for the whole Saturday morning.

Andy Roberts is certainly a gentleman with lots of talents, see Splinters and listen to "Good to be back (in the fields )" by Andy Roberts. It was very likely not by chance, that he suggested the drums in the treetops as an excellent icebreaker! I would like to know more about his interesting work at the DAR project (link to podcast). His knowledge about and work with Wikis is very interesting, e.g. the Barn Raising project - which I'm not quite sure I understand though :)

PS I loved the InterTran translation of the English text into English: "goodwill two be back ( up to date tea fields )" *lol*

tirsdag, 12 december, 2006  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home